خانه » انواع بست

در حال نمایش 9 نتیجه

بستهای لوله جهت مهار انواع لوله از جمله لولههای سرمایش گرمایش اسپرینکلر فاضالب آب سرد و گرم مصرفی خطوط لوله افقی و عمودی مطابق با سایز لوله مورد استفاده قرار میگیرند.