عایق

در یک تعریف کلی میتوان گفت از انکرها برای اتصال سازه ها و تجهیزات (غیرسازهای – سازهای) به انواع مصالح پایه استفاده میشود. از موارد متداول اجزای غیرسازهای میتوان به اتصال نما، اتصال ساپورت تاسیسات سقف کاذب، وال پست ها و از موارد متدوال اجزای سازه ای، میتوان به اتصال کنسول ها، تیرها و ستون های بتنی و فلزی به مصالح پایه اشاره کرد.

گیره آویز سقفی (AAT)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

واشر فلزی (AW)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

پایه بست دو طرفه (ATR8c)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

بست گیره کابل (TBM)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

آویز راد ( ATVS8)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

آویز راد (ATVS6)

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟